We bieden de kinderen , jongeren en gezinnen en behandeling aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en klinische expertise, en die gericht kan zijn op verschillende niveaus. We zoeken altijd samen uit welk van deze niveaus nodig en relevant zijn voor uw kind, en beschouwen de wisselwerking tussen deze niveaus van hulpverlenen als cruciaal.

 • Individueel
  • Psychodynamisch diagnostisch en therapeutisch spoor voor het kind of de jongere via psychodynamische speltherapie, gesprekstherapie
  • Yogatherapie en lichaamsgerichte aanpak : Je leert via een gevarieerd aanbod aan lichaamsgerichte oefeningen de aandacht te vestigen in het hier en nu met een kwaliteit van vriendelijkheid en openheid voor jezelf en je ervaring. Deze aanpak en attitude geeft een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit bij onder meer klachten als stress, angst, piekeren, sombere gedachten en chronische pijn.
  • EMDR

 • Ontwikkelingsgericht en trauma-geïnformeerd begeleidend traject voor ouders, gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van en het hanteren van de moeilijkheden met hun kind, vanuit een meer diepgaand begrip van wat er aan de hand kan zijn;
 • Ook gezinstherapie en ouder/ kind therapie is mogelijk waarin we samen met je gezinsleden op zoek gaan naar de betekenis van moeilijkheden en nieuwe interactiepatronen.
 • Eventuele consultaties met ruimere context en overleg met (professionele) betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de school, pleegzorg…
 • Op de contactpagina vind je hiervoor de mogelijkheden.