Kathleen Houtteman volgde na haar opleiding klinische psychologie optie kinderen en jongeren (1988) twee postgraduaat therapieopleidingen. Ze verdiepte zich in systeemgeoriënteerde psychotherapie en psychodynamische kinderpsychotherapie aan de KULeuven.

Ze bouwde ervaring op in het ambulant diagnostisch en therapeutisch werk met kinderen, jongeren en hun gezinnen in de centra voor Geestelijke gezondheidszorg te Turnhout en te Brugge

Ze had jarenlang een privépraktijk in Brugge waar ze diagnostiek, speltherapie en gezinstherapie deed.

Daarna richtte ze zich op het diagnostisch en therapeutisch werk binnen de residentiële sector in het werk met kinderen met complex trauma in het Observatie en therapeutisch Centrum De Berkjes te Brugge.

Het laatste decenium is ze trajectbegeleider in in het bijzonder basisonderwijs type 3 (voor kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden) De Berkjes waar ze leerkrachten en begeleiders ondersteunt in traumasensitief en responsief onderwijs.

Ze is ook supervisor aan de postgraduaat opleiding psychodynamische kinderpsychotherapie van de KULeuven.

Ze volgde verdere lichaamsgerichte opleidingen die het psychotherapeutisch werk kunnen ondersteunen. oa. yogatherapie bij Kamini Desai.

Momenteel volgt ze een EMDR opleiding bij INTEGRATIVA.   

Lid van:
 - VVPT : Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
 - VVKP : Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
 - EMDR - Belgium